top of page

Våre tilbud

 • Arbeidstrening og tilrettelagt sysselsetting
  Deltar i den daglige drift, med foring og stell av dyr og arbeidsoppgaver som hører til på gården.
   

 • Opplegg for skoleelever med tilrettelagt undervisning. Omvendt læreplan der vi bruker de praktiske oppgavene som undervisningsopplegg.
   

 • Døgn-/weekendtilbud
  Besøkshjem/avlasting i helger og ferier.
  Barn og foreldre deltar på ulike aktiviteter på gården.

Opplegg
 • Tilrettelagte opplegg i trygge og forutsigbare omgivelser.

 •  Mestring og opplevelser gjennom meningsfulle og naturlige aktiviteter.

 • Struktur og sammenheng i tilværelsen.

 • Sosialt felleskap og sosial trening .

 • Fysisk aktivitet og frisk luft.

 • Stell og omsorg for dyr; sau, lam, hund, katt.

 • Delta i fjøsstell og foring av dyr.

 • Være med på saueklipping og lamming.

 • Dyrking av poteter og bær, såing og innhøsting.

 • Arbeid med råstoff som fisk og kjøtt.

 • Skogsarbeid.

 • Vandring i kulturlandskap, fjell og fjære.

 • Dra på sjøen og fiske.

 • Snekring og vedlikeholdsarbeid.

 • Matlaging og felles lunsj.

Målgrupper
 • Barn og unge som har behov for tilrettelagt undervisning i skolesystemet.

 • Barn og unge som gjennom barnevern eller psykiatri har behov for et tilrettelagt opplegg.

 • Voksne som gjennom NAV har behov for tilrettelagt opplegg.

 • Barn, ungdom og familier som trenger besøks-weekendhjem, avlastning og ferieopphold.

bottom of page