Våre tilbud

 • Arbeidstrening og tilrettelagt sysselsetting
  Deltar i den daglige drift, med foring og stell av dyr og arbeidsoppgaver som hører til på gården.
   

 • Opplegg for skoleelever med tilrettelagt undervisning. Omvendt læreplan der vi bruker de praktiske oppgavene som undervisningsopplegg.
   

 • Døgn-/weekendtilbud
  Besøkshjem/avlasting i helger og ferier.
  Barn og foreldre deltar på ulike aktiviteter på gården.

Opplegg
 • Tilrettelagte opplegg i trygge og forutsigbare omgivelser.

 •  Mestring og opplevelser gjennom meningsfulle og naturlige aktiviteter.

 • Struktur og sammenheng i tilværelsen.

 • Sosialt felleskap og sosial trening .

 • Fysisk aktivitet og frisk luft.

 • Stell og omsorg for dyr; sau, lam, hund, katt.

 • Delta i fjøsstell og foring av dyr.

 • Være med på saueklipping og lamming.

 • Dyrking av poteter og bær, såing og innhøsting.

 • Arbeid med råstoff som fisk og kjøtt.

 • Skogsarbeid.

 • Vandring i kulturlandskap, fjell og fjære.

 • Dra på sjøen og fiske.

 • Snekring og vedlikeholdsarbeid.

 • Matlaging og felles lunsj.

Målgrupper
 • Barn og unge som har behov for tilrettelagt undervisning i skolesystemet.

 • Barn og unge som gjennom barnevern eller psykiatri har behov for et tilrettelagt opplegg.

 • Voksne som gjennom NAV har behov for tilrettelagt opplegg.

 • Barn, ungdom og familier som trenger besøks-weekendhjem, avlastning og ferieopphold.

kontakt oss

Adresse: Halsosveien 163, 8178 Halsa

Praktisk info ang. skyss: 

- Muligheter for henting og bringing av bil. 

- Hurtigbåt til Grønøy hurtigbåtkai. 

- Buss til Halsa (sørgående fra Bodø).

- Hurtigrute til Ørnes kai.

Ta kontakt for nærmere tilbud og avtale:

Eli M. Halsos tlf. 92468740

Helge Halsos tlf. 41424823

E-post: helge.halsos@signalbox.no

Eller skriv en melding i skjemaet her -->

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Google+ Icon

© 2018. Logo av Karen Kondlatch. Design av wix.no. Forsidebilde av Sigrid Halsos.

Name *

Email *

Subject

Message