top of page

OM OSS

Elvegård er en gård under Inn på tunet, et grønn omsorgs-konsept. Inn på tunet er tjenesteproduksjon i landbruk rettet mot etater innen helse/omsorg, sosial, velferd, oppvekst og fritid. Inn på tunet tilbudet skjer i samarbeid med oppdragsgiver og bruker. Oppgavene tilpasses den enkelte bruker ut fra eget tempo og egne forutsetninger. 

Elvegård ligger innerst på Halsosa, på Halsa i Meløy kommune. Halsa er et lite tettsted som ligger ca. 2,5 timer med bil fra Bodø (nærmeste by). 

Gården har et bruksareal på 140 mål fulldyrka jord. Har i dag ca. 90 vinterforet sauer, hund, katt og hest. Til gården hører også skog og kulturlandskap til, som selv brukes aktivt. Gården ligger i Bjærangsfjorden, men tett tilknytning til både hav og fjell. Med gården er det også naust, båt og gode fiskemuligheter. 

Hvem er vi? 

Drifterne av gården heter Eli og Helge Halsos.

Eli er utdannet sykepleier og helsesøster. Hun har jobbet 20 år på Halsa, med hovedansvar for helsestasjon og skolehelsetjeneste. Nå er også en stor del av hennes stilling rettet inn mot flyktningemottak og oppfølging. Hun har i tillegg gjennom årene i skolehelsetjenesten hatt fokus på psykisk helse til barn og ungdom, noe som har vært svært viktig i arbeidet med Inn på tunet. 

Helge er utdannet agronom ved Val landbruksskole, anleggsmaskinist gjennom mange år, og jobber nå som lastebilsjåfør i et Monter Solhaug i tillegg til arbeidet på gården. Han har hovedansvaret for den daglige driften av Elvegård. 

Begge har fullført studieløpet "Gården og kysten som læringsrom" til bruk i Inn på tunet. 

Eli og Helge har også 4 barn som er en stor del av livet på gården. 3 av barna bor borte og studerer, men er svært delaktig i ferier og helger de er hjemme. 

bottom of page