Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

  • Barn- og unge

  • Mennesker med rusproblemer

  • Funksjonshemmede

  • Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge.

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

kontakt oss

Adresse: Halsosveien 163, 8178 Halsa

Praktisk info ang. skyss: 

- Muligheter for henting og bringing av bil. 

- Hurtigbåt til Grønøy hurtigbåtkai. 

- Buss til Halsa (sørgående fra Bodø).

- Hurtigrute til Ørnes kai.

Ta kontakt for nærmere tilbud og avtale:

Eli M. Halsos tlf. 92468740

Helge Halsos tlf. 41424823

E-post: helge.halsos@signalbox.no

Eller skriv en melding i skjemaet her -->

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon

© 2018. Logo av Karen Kondlatch. Design av wix.no. Forsidebilde av Sigrid Halsos.

Name *

Email *

Subject

Message