top of page

Sett

Hørt

Verdsatt

OM OSS

OM OSS

Elvegård er en gård under Inn på tunet, et grønn omsorgs-konsept. Inn på tunet er tjenesteproduksjon i landbruk rettet mot etater innen helse/omsorg, sosial, velferd, oppvekst og fritid. Inn på tunet tilbudet skjer i samarbeid med oppdragsgiver og bruker. Oppgavene tilpasses den enkelte bruker ut fra eget tempo og egne forutsetninger. 

Elvegård ligger innerst på Halsosa, på Halsa i Meløy kommune. Halsa er et lite tettsted som ligger ca. 2,5 timer med bil fra Bodø (nærmeste by). 

Gården har et bruksareal på 140 mål fulldyrka jord. Har i dag ca. 90 vinterforet sauer, hund, katt og hest. Til gården hører også skog og kulturlandskap til, som selv brukes aktivt. Gården ligger i Bjærangsfjorden, men tett tilknytning til både hav og fjell. Med gården er det også naust, båt og gode fiskemuligheter. 

Hvem er vi?...

Contact
bottom of page